Dodi alu, Jāņa tēvs, ...

Dodi alu, Jāņa tēvs,
Nu ir Jāņu vakariņš!
Jāņa bērni noguruši,
Tavus miežus apdziedot!
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Līgo dziesmas