Jāņa māte bēdājās — ...

Jāņa māte bēdājās —
Pulks sanāca Jāņa bērnu.
Nebaidies, Jāņa māte,
Gan tos visus pamielosi!
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Līgo dziesmas