Kuriet augstu jāņuguni ...

Kuriet augstu jāņuguni
Pašā Jāņu vakarā;
Jāņa bērni nosaluši,
Jāņu zāles lasīdami.
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Līgo dziesmas