Kuriet lielu jāņuguni ...

Kuriet lielu jāņuguni
Augsta kalna galiņā;
Lai maldās raganiņas,
Jāņu nakti staigādamas.
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Līgo dziesmas