Šķil uguni, pūt uguni ...

Šķil uguni, pūt uguni
Pašā Jāņu vakarā;
Pūt ārā ienaidiņu
No maliņu maliņām!
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Līgo dziesmas