Čukstēdama, vaidēdama ...

Čukstēdama, vaidēdama
Ķīvītiņa gaisā skrēja;
Tā čukstēja mūsu puiši,
Jāņu dziesmas neprazdami!
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Līgo dziesmas