Pūtiet visi raibi kaķi ...

Pūtiet visi raibi kaķi
Ar misiņa stabulēm,
Nu sanāca mūsu puiši
Ar tām darvas biksītēm!
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Līgo dziesmas