Staigā vērši baurodami, ...

Staigā vērši baurodami,
Smilšu kalnu meklēdami,
Tā bauroja mūsu puiši
Uz jaunāmi meitiņām.
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Līgo dziesmas