Lai bij diži, kas bij diži, ...

Lai bij diži, kas bij diži,
Mūsu puiši, tie bij diži:
Ar pakaļu gaisu šķēla,
Ar pautiemi dzirkstelītes!
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Līgo dziesmas