Kopā, kopā, ...

Kopā, kopā,
Kaimiņu meitas,
Iesimi Jānīti
Padaudzināt!
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Līgo dziesmas