Lai visu uzplaukušo puķu melodijas ...

Lai visu uzplaukušo puķu melodijas
Ar dzimtās puses vasarlaika gaismu
Jums uzdāvā to brīnumaino ziedu,
Ko tikai reizi gadā atrast var.
Skaties vēl: Līgo pantiņi