Jāņu nakti nepazinu, ...

Jāņu nakti nepazinu,
Kura sieva, kura meita,
I sievām`i, I meitām`i,
Koši ziedu vainadziņi.
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Līgo pantiņi