Kas tie tādi Jāņu bērni, ...

Kas tie tādi Jāņu bērni,
Klusu nāca sētiņāi,
Klusu dzēra alutiņu,
Vai dziesmiņu nezināja.
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Līgo pantiņi