Kas mirdzēja, kas spīdēja, ...

Kas mirdzēja, kas spīdēja,
Augsta kalna galiņā,
Jānīt`s kala kumeliņu,
Ar sudraba pakaviem.
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Līgo pantiņi