No tālienes es pazinu, ...

No tālienes es pazinu,
To teicamu tēva dēlu:
Čīkstēj’ kauli staigājoti,
Guļ kā siļķes muciņā.
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Līgo pantiņi