Es iesviedu baltābolu, ...

Es iesviedu baltābolu,
Jāņu mātes pagalmā,
Lai laimīte pakaļ gāja,
Pa ābolu laipodama.
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Līgo pantiņi