Visas lauku puķes zied, ...

Visas lauku puķes zied,
Papardīte vien nezied;
Tā zied Jāņu naksniņā,
Kad ļautiņi neredzēja.
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Līgo pantiņi