Jāņa mātes istabiņa ...

Jāņa mātes istabiņa
Kā rakstīti izrakstīta:
Pītin pīta, vītin vīta,
Kupliem Jāņa vainagiem.
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Līgo pantiņi