Saderami, saderami, ...

Saderami, saderami,
Vai mēs kādi naidenieki;
Dziesmu dziedu, kāda bija,
Ne tā manis darināta!
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Līgo pantiņi