Kas to saka, tas meloja, ...

Kas to saka, tas meloja,
Ka ir gara Jāņu nakte;
Te satumsa, te uzausa,
Te saulīte gabalā.
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Līgo pantiņi