Nāci, nāci tu, Saulīte, ...

Nāci, nāci tu, Saulīte,
Sen mēs tevi gaidījām;
Kam tik ilgi kavējies
Aiz viņiem kalniņiem?
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Līgo pantiņi