Lec, Jānīti, kur lekdams, ...

Lec, Jānīti, kur lekdams,
Lec lopiņu laidarā!
Izmin usnes, izmin nātres,
Tīri manu laidariņu!
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Līgo pantiņi