Ņem, Jānīti, augstu zirgu, ...

Ņem, Jānīti, augstu zirgu,
Apjāj manu tīrumiņu!
Cel asniņus augstumā,
Min zālīti zemumā!
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Līgo pantiņi