Izstaigāju pļavu pļavas, ...

Izstaigāju pļavu pļavas,
Buldurjāņa meklēdama;
Kad atradu buldurjāni,
Tad saviju vainadziņu.
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Līgo pantiņi