Visa zeme, zāle zied, ...

Visa zeme, zāle zied,
Buldurjānis neziedēja.
Tas ziedēja kalniņā
Sidrabiņa ziediņiem.
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Līgo pantiņi