Ozoliņi, ozoliņi, ...

Ozoliņi, ozoliņi,
Tavu lielu resnumiņu:
Trīs dieniņas saule teka,
Nevarēja aptecēt.
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Līgo pantiņi