Ozoliņi, ozoliņi, ...

Ozoliņi, ozoliņi,
Tavu lielu diženumu:
Meitas nāca dziedādamas,
Vainagiemi zarus lauzt.
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Līgo pantiņi