Ozoliņi, ozoliņi, ...

Ozoliņi, ozoliņi,
Tavu lielu vecumiņu:
Es piedzimu, tev atradu,
Es nomiršu tu paliksi.
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Līgo pantiņi