Dedzi gaiši, jāņuguns, ...

Dedzi gaiši, jāņuguns,
Pār deviņi novadiņi;
Pār deviņi novadiņi,
Līdz saulīte rotāsies.
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Līgo pantiņi