Ja nav kas priecājas ...

Ja nav kas priecājas
ar mani,
tad graša vērtībā
tāds prieks,
jo ilgojas pat vēja zvani,
lai arī tos
pie auss kāds liek.
ja nav, kas priecājas
ar mani,
ir domu biedrs
jāatrod,
kas gavilēt par zaļu asnu
un tulpes
degungalu prot.
K. Apškrūma
Skaties vēl: Mīlestības pantiņi