Es tev neapsolu ...

Es tev neapsolu
dzīvi bez ēnām
un mīlestības
avotus tīrus.
Tev vispirms manī
vajadzēs lēnām
izkausēt pārdesmit
sniegavīrus.
Es Tev neapsolu
nedarīt pāri
un ziediem rotātu
rītdienas krastu,
ticības asni
manī par vāriem,
paļāvību
lai kādā es rastu.
K. Apškrūma
Skaties vēl: Mīlestības pantiņi