Tu atnāci pavasarī ...

Tu atnāci pavasarī
ar jūras elpu un vēju,
bet ātri un vieglprātīgi
diemžēl Tevi es pazaudēju.
Tu atnāci pavasarī,
es apmulsu pati no sevis,
no ezeriem Taviem un krācēm,
no glāstiem, ko tiki man devis.
K. Apškrūma
Skaties vēl: Mīlestības pantiņi