Mīlestība ...

Mīlestība
liek pazaudēt aizsargjoslas
kas mūsos mīt
mīlestība
nepamana nodevību
kas tai seko ikbrīd.
Mīlestība
no putna
par akmeni pārtop
kad no debesīm
zemē krīt.
K. Apškrūma
Skaties vēl: Mīlestības pantiņi