Cik bieži esi ...

Cik bieži esi
vairojis
Tu prieku otra acīs?
Visbiežāk vārdiem
negantiem
to dziļāk esi racis.
Un cik gan reižu
pateicis
tos vārdus,
sird ko gaida?
Bet dzīvo sevī ierāvies
pilns īgnuma, bez smaida.
Kāpēc? Cik ilgi tā vēl būs-
par Tevi jautāt gribas,
mūžs pusē jau,
bet sirds Tev rūs
bez īstas mīlestības.
K. Apškrūma
Skaties vēl: Mīlestības pantiņi