Tu izrādījies tukšs ...

Tu izrādījies tukšs
kā padebess,
kas apsolīto lietu neatnes,
tik ēnu radīji,
no kuras kļuva vēsi.
Tu izrādījies
salnas padebess,
bet savus ziedus
nosaldēju es.
K. Apškrūma
Skaties vēl: Mīlestības pantiņi