Kārtējo reizi, ...

Kārtējo reizi,
kad nodreb sirds
mīļa cilvēka
vārdos skarbos,
lieku reizi pie sevis
der atkārtot,
ka tā arī ir
mīlestība,
lēnām gaistoša
ikdienas darbos.
K. Apškrūma
Skaties vēl: Mīlestības pantiņi