Lai ķildu sūrās zāles paglābj mūs, ...

Lai ķildu sūrās zāles paglābj mūs,
Pirms nelabi no saldās mīlas kļūs.
V. Šekspīrs