Ņem par labu nedaudz rindu, ...

Ņem par labu nedaudz rindu,
Kurās maz ko varu teikt!
Tomēr Tavā Vārda dienā,
Atļauj Tevi mīļi sveikt!