Veselībā, priekā tīts, ...

Veselībā, priekā tīts,
Ataust Tavas dienas rīts!
Galvu nenoliekt par niekiem,
Domas paliek tikai priekiem!