Savs vārds ir skaisti jānes, ...

Savs vārds ir skaisti jānes,
Tu skaisti viņu nes!
Kā trauku pilnu gaismas
un pilnu pasaules.