Lai Laimīte ceļā vada ...

Lai Laimīte ceļā vada
Lai turība sētiņā
Lai uzlec zelta saule
Vārda dienas rītiņā!