Ko var vārda dienā teikt? ...

Ko var vārda dienā teikt?
Jāvēl visu labo veikt!
Lai ir laba veselība,
Dzīvotprieks un izturība!