Ir Ziemassvētki - piedošana klusa, ...

Ir Ziemassvētki - piedošana klusa,
Kad jāvar pat par ienaidnieku lūgt.
Daudz ātrāk zeme nonāks saules pusē,
Ja labestības sirdī nepietrūks.
K. Apškrūma