Ik Ziemassvētki piedošana klusa, ...

Ik Ziemassvētki piedošana klusa,
Kad jāvar pat par ienaidnieku lūgt,
Daudz ātrāk zeme nonāks saules pusē,
Ja labestības sirdī nepietrūks.
K. Apškrūma