Snieg pārslām baltām liegām ...

Snieg pārslām baltām liegām
Un zemi savāds mirdzums klāj,
Kad mūsu gaišās domas
Ik vienam šonakt laimi vēl!