Sidraba mēnestiņš  ...

Sidraba mēnestiņš 
Veļas pa gaisu
Sētā nak rūķīt`s 
Ar dāvanu maisu. 
Atnāca, nolika
Priekšnamā klusi
Un aizgāja tālāk
Uz kaimiņu pusi.
Ne manīja sētnieks,
Ne ierējās suns, –
Bet, kur tas bij bijis, 
Gaiši iedegās guns.