Kā pastkartē senā ...

Kā pastkartē senā
Pāri sniegotiem kokiem
Uz mijkrēšļa samta
Spīd pilnmēness.

Un zvaigznes ar ābelēm
Sadodas rokās
Un pasauli debesu
klusumā nes.

Kā pastkartē senā
Viz mirdzošā rotā
Gan smildziņa sīka,
Gan čiekurots zars.

Ak, Ziemassvētki jaukie,
Jūs tāpēc mums doti,
Uz labo lai mainītos
Cilvēka gars!