Klusa nakts, svēta nakts! ...

Klusa nakts, svēta nakts!
Visi dus. Nomodā
Vēl ir Jāzeps un Marija
Kūtī, Dāvida pilsētā.
Jēzus silītē dus,
Jēzus silītē dus.

Klusa nakts, svēta nakts!
Ganiem Dievs novēl Pats
Dzirdēt eņģeļus slavējam,
Tuvu, tālu skandinām:
Kristus - Glābējs ir klāt!
Kristus - Glābējs ir klāt!

Klusa nakts, svēta nakts!
Dieva Dēls, Tava acs
Mirdz mums dievišķā skaidrībā.
Nu ir dvēsele pestīta,
Jo Tu dzimis par mums!
Jo Tu dzimis par mums!