Pašā dziļā ziemas vidū ...

Pašā dziļā ziemas vidū
Ledainā un tumšā naktī
Ir viens brīdis, kurā sākas
Jauna vasara un saule.
K. Skalbe