Lai sasildās sirds ...

Lai sasildās sirds
tai baltajā dziesmā,
ko šovakar zeme
debesīm dzied.
K. Apškrūma